Group Interview ดร. วัลลภ กิ่งชาญศิลป์

ฆราปนิก จัดสัมภาษณ์พิเศษกลุ่ม (Group Interview) แก่สื่อมวลชน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการตลาดประจำปี 2557 คุณดลลาภ เกียรติสุไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฆราปนิก จำกัด จัดสัมภาษณ์พิเศษกลุ่มแก่สื่อมวลชน โดยเปิดเผยถึงแนวโน้มและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยในปี 2557 จะยังคงเน้นที่ตลาดกลุ่มที่พักอาศัย โรงแรม และ รีสอร์ทระดับบน ซึ่งยังมีการเติบโตได้ดี พร้อมขยายธุรกิจเพิ่มเติมด้วยการเปิดตัวบริษัทรับเหมาก่อสร้างในเครือขึ้น เพื่อรองรับงานทั้งจากภายในและภายนอกที่มีปริมาณมากขึ้น ทำให้ ฆราปนิก เป็นหนึ่งในบริษัทสถาปนิกที่ให้บริการลูกค้าได้ครบวงจรอย่างแท้จริง ซึ่งคาดว่าการเปิดบริษัทก่อสร้างในเครือจะทำให้บริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 80 % และ คาดว่ารายได้รวมในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 800 ล้านบาท ซึ่งในการให้สัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร. วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด และ ประธานกรรมการ โครงการมิราเคิล ไฟว์ เขาใหญ่ และ บริษัท แนชเชอรัล ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้เกียรติเข้าร่วมการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในฐานะหนึ่งในลูกค้าชั้นนำที่เชื่อมั่นในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งอาคาร และ รับเหมาก่อสร้างของ บริษัท ฆราปนิก จำกัด